Decyzje


Koncesja obrót metalami

Pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów

Zmiana pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów

Decyzja w zakresie transportu odpadów

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej